Αν σε ενδιαφέρει να εξετάσεις την περίπτωση επένδυσης σε ακίνητο μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σου!

Υποβολή

Βρες το δικό σου ακίνητο συμπληρώνοντας τη φόρμα!

Επενδυτικές Ευκαιρίες Ακινήτων

  • Η επένδυση σ’ ένα ακίνητο αποτελεί διαχρονική και σταθερή αξία.
  • Οι διενεργούμενοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες.
  • Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί αποτελούν μια καθ΄ όλα νόμιμη διαδικασία.
  • Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται με μεγάλη αξιοπιστία.
  • Υπάρχουν πολλές επιλογές ακινήτων για τους επενδυτές.
  • Η ανανέωση των ακινήτων γίνεται τακτικά.
  • Οι τιμές των προσφερόμενων ακινήτων είναι προνομιακές.

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ακινήτων είναι γεγονός! Διενεργούνται υπό την αιγίδα του ελληνικού δημοσίου μέσω της επίσημης σελίδας www.eauction.gr, που φέρει το σήμα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου & Δωδεκανήσου. Έτσι παρουσιάζονται τακτικά σημαντικές ευκαιρίες σε όσους επιθυμούν να επενδύσουν σε ακίνητα στην Ελλάδα. Ως εξειδικευμένοι νομικοί σύμβουλοι στις νομικές έρευνες ακινήτων και στη διαδικασία διενέργειας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, η Δικηγορική Εταιρία NEWLAW είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα, πριν, κατά αλλά και μετά τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού προκειμένου να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα!

δήμοι στην Θεσσαλονίκη
5

δήμοι στην Θεσσαλονίκη

ακίνητα αυτό το μήνα
100

ακίνητα αυτό το μήνα

μέχρι το τέλος του 2020
320 +

μέχρι το τέλος του 2020

Συχνές Ερωτήσεις

Πρόκειται για μια διαδικασία μέσω της οποίας εκποιείται η ακίνητη ή/και κινητή περιουσία του οφειλέτη, ο οποίος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, προκειμένου να ρυθμιστούν οι οφειλές του και να ικανοποιηθούν νόμιμα οι δανειστές του.
Οι εγγυήσεις που παρέχει ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός παραμένουν ίδιες με τον παραδοσιακό «διά ζώσης» πλειστηριασμό που συνέβαινε από το 2008 και μετά στα δικαστήρια.
Το μόνο που έχει αλλάξει ουσιαστικά είναι ο τρόπος διενέργειάς του. Πλέον ο πλειστηριασμός γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα από τον πιστοποιημένο Υπάλληλο Πλειστηριασμού (αρμόδιο συμβολαιογράφο).

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται τρεις φορές την εβδομάδα, την Τετάρτη, Πέμπτη ή/και Παρασκευή από τις 10:00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ. ή από τις 14.00 μ.μ. έως τις 18:00 μ.μ.

Γιατί αποτελεί μία έξυπνη, ασφαλή και κερδοφόρα επενδυτική επιλογή για τον αγοραστή. Η τιμή της πρώτης προσφοράς αντιστοιχεί καταρχάς στα 2/3 της εκτίμησης της εμπορικής αξίας του ακινήτου σύμφωνα με την έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή ακινήτων. Επομένως, η τιμή πρώτης προσφοράς έχει καταρχάς 33% έκπτωση σε σχέση με την τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου που θα έπρεπε να καταβάλει κανείς υπό κανονικές συνθήκες.

Επίσης, αν ο πλειστηριασμός κηρυχθεί άγονος τουλάχιστον δυο φορές, μπορεί να υπάρξει περαιτέρω σημαντική μείωση του τιμήματος του ακινήτου, οπότε η έκπτωση στην αρχική τιμή – τιμή εκκίνησης του πλειστηριασμού να είναι ακόμη μεγαλύτερη από την προαναφερόμενη έκπτωση του 33%.

Επίσης, μέσω της αγοράς ενός ακινήτου από ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, το παραλαμβάνει κανείς «καθαρό», δηλαδή ελεύθερο βαρών αφού μετά την κατακύρωσή του από πλειστηριασμό, αυτά εξαλείφονται.

H παρουσία του δικηγόρου κατά τη συμμετοχή σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό είναι σημαντική για την εξέταση και αντιμετώπιση των νομικών ή/και πρακτικών θεμάτων που προκύπτουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της διαδικασίας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.  

Ο δικηγόρος συνδράμει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. 

Κατά την αναζήτηση ακινήτων, ανάλογα με τα κριτήρια που θέτει ο εν δυνάμει αγοραστής, ο εξειδικευμένος δικηγόρος είναι εκεί για να προσφέρει τις απαραίτητες νομικές συμβουλές και να βοηθήσει τον επενδυτή να καταλήξει στην ορθότερη επιλογή.

Εν συνεχεία, αφού αξιολογήσει κάθε φορά τα πλειστηριαζόμενα ακίνητα και προβεί στο νομικό έλεγχο του ακινήτου, ο δικηγόρος παρέχει ασφάλεια κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, δηλαδή κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, τη συμμετοχή στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, την κατακύρωση του ακινήτου στον ενδιαφερόμενο επενδυτή και τέλος τη μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου στο όνομά του (ολοκλήρωση του πλειστηριασμού). 

Συνεπώς, δεδομένης της σοβαρότητας και της σημασίας που χαρακτηρίζουν την αγορά ενός ακινήτου, η νομική κάλυψη και η συμβουλευτική από έναν εξειδικευμένο νομικό μπορεί να καθορίσουν την επιτυχή συμμετοχή σε έναν ηλεκτρονικό πλειστηριασμό.

Η ηλεκτρονική διεξαγωγή των πλειστηριασμών εισήγαγε επιπρόσθετη διαφάνεια και ασφάλεια στη διαδικασία κατακύρωσης ενός ακινήτου. Διενεργούνται υπό την αιγίδα του ελληνικού δημοσίου μέσω της επίσημης σελίδας www.eauction.gr, που φέρει το σήμα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου & Δωδεκανήσου. Η διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού παρέχει αυξημένη ασφάλεια στους υποψηφίους πλειοδότες-επενδυτές, οι οποίοι με το πέρας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ενημερώνονται αμέσως για το αποτέλεσμά του και μπορούν να λάβουν αντίγραφο της έκθεσης.

Ανάλογα με το ενδιαφέρον που υπάρχει για την απόκτηση του ακινήτου από υποψήφιους αγοραστές, υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη έως το χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών.

Ο αρμόδιος Υπάλληλος Πλειστηριασμού δύναται κατά την κρίση του, να αναστείλει, ματαιώσει ή διακόψει τον πλειστηριασμό. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες υποψήφιοι πλειοδότες ειδοποιούνται με μήνυμα για την ενέργεια και τα χρήματα τους επιστρέφονται.