ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η NEWLAW δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ηλεκτρονικής της πλατφόρμας, συμμορφούμενη με την κείμενη νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, ευρύτερα γνωστός με τη συντομογραφία GDPR – ΓΚΠΔ). Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορούν άμεσα ή έμμεσα να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του προσώπου σας· παρότι η επεξεργασία τους είναι συχνά απαραίτητη για τη διενέργεια των συναλλαγών, πρέπει να γίνεται υπό τους όρους του Κανονισμού. Αυτή η σελίδα έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να καταλάβετε τι είδους πληροφορίες θα μπορούμε να συλλέγουμε για εσάς και πώς θα τις χρησιμοποιούμε.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

1.1 Όταν έρχεστε σε επαφή με τη NEWLAW, εμείς μερικές φορές λαμβάνουμε ή συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς. Ως εκ τούτου, η δικηγορική εταιρία «Τσιλώνης-Βογιατζόγλου» με διακριτικό τίτλο NEWLAW και έδρα τη Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 10, 1ος όροφος, Τ.Κ. 546 24), αριθμό μητρώου 90068, ΑΦΜ 997290138, ΔΟΥ Α’ Θεσσαλονίκης, (στο εξής η «Εταιρία»), είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων σας. Η Εταιρία δηλώνει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού δικαίου (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 679/2016 και κείμενη ελληνική νομοθεσία).

1.2 Για περαιτέρω πληροφορίες ή ερωτήματα αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων ή για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της Δικηγορικής Εταιρίας Newlaw, κα Αυγή Βογιατζόγλου, Τσιμισκή 10, 546 24 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 551 501, τηλεομοιοτυπία: 2310 261 503, e-mail: dataprotect(at)newlaw(dot)gr.

Επεξεργασία Δεδομένων που συλλέγονται κατά την είσοδό σας στην Ιστοσελίδα

2.1 Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα μας αποστέλλονται αυτόματα από τον πλοηγό του διαδικτύου του τερματικού που χρησιμοποιείτε και χωρίς κάποια δική σας ενέργεια:

α) η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) της συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο η οποία υπέβαλε το αίτημα,

β) η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,

γ) το όνομα και η ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε,

δ) η ιστοσελίδα/ εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση,

ε) ο πλοηγός διαδικτύου που χρησιμοποιείτε

στ) το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή/τερματικού σας

ζ) το όνομα του παρόχου πρόσβασης.

2.2 Οι παραπάνω πληροφορίες αποστέλλονται στον διαμετακομιστή της ιστοσελίδας μας και αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (log file) για τους εξής σκοπούς:

α) εγγύηση ορθής δημιουργίας σύνδεσης,

β) εγγύηση άνετης χρήσης της ιστοσελίδας/εφαρμογής μας,

γ) αξιολόγηση της ασφάλειας και σταθερότητας του συστήματος.

2.3 Εφόσον συναινέσατε με τον λεγόμενο γεωεντοπισμό στον πλοηγό διαδικτύου ή στο λειτουργικό σύστημά σας ή κατόπιν άλλων ρυθμίσεων του τερματικού σας, θα χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία αυτή για να μπορούμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες που αφορούν την τρέχουσα θέση σας. Δεσμευόμαστε ότι θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα τοποθεσίας σας που λήφθηκαν με τον τρόπο αυτό αποκλειστικά για τη λειτουργία αυτή.

2.4 Νομική βάση για την επεξεργασία της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου-IP αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ΄ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 679/2016 (εφεξής ΓΚΠΔ). Το δικαιολογημένο συμφέρον μας προκύπτει από τους ως άνω αναφερθέντες σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων.

2.5 Αποκλείουμε κατά κανόνα τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών σε τρίτους.

2.6 Τα δεδομένα αποθηκεύονται για μέγιστο χρονικό διάστημα 50 μηνών και μετά διαγράφονται αυτόματα. Μόλις σταματήσετε τη χρήση της ιστοσελίδας μας, τα δεδομένα γεωεντοπισμού διαγράφονται.

Εγγραφή και χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχής νομικών υπηρεσιών

3.1 Εάν εγγραφείτε δωρεάν στη NEWLAW και δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό, μπορεί να σας ζητήσουμε να μας δώσετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον αριθμό του τηλεφώνου σας κλπ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την εγγραφή σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την νομική σας υπόθεση. Όταν χρησιμοποιείτε τις online νομικές υπηρεσίες της NEWLAW, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου-IP σας και τα μικροδεδομένα για να σας παρέχουμε ορισμένες λειτουργίες και να καταλάβετε καλύτερα πώς χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες μας.

3.2 Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β’ ΓΚΠΔ. Τόσο το δικό μας όσο και το δικό σας παράλληλο (έννομο) συμφέρον στην εν λόγω επεξεργασία δεδομένων προκύπτει με βάση τον στόχο να σας παρέχουμε απάντηση και, ενδεχομένως, να ξεκινήσουμε την επίλυση της υπόθεσής σας.

3.3 Όλα τα στοιχεία που καταχωρείτε κατά τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της NEWLAW διατηρούνται για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την επίλυση της υπόθεσής σας. Αν επιλέξετε να υπαναχωρήσετε από τη μεταξύ μας σύμβασης, τηρώντας του Όρους Χρήσης, τα στοιχεία θα διαγραφούν μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες.

3.4 Τα δεδομένα σας κρατούνται εμπιστευτικά. Δεν μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα ή υπηρεσίες (δικαστικές, αστυνομικές, εισαγγελικές αρχές κ.ο.κ) παρά μόνο με τη δική σας ρητή συγκατάθεση.

Έντυπο επικοινωνίας – Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

4.1 Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία μας παραχωρείτε κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας επικοινωνίας, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα τύχουν αυτονόητα εμπιστευτικής μεταχείρισης από εμάς. Θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για ειδικό σκοπό, για να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

4.2 Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ΄ ΓΚΠΔ. Τόσο το δικό μας όσο και το δικό σας παράλληλο (έννομο) συμφέρον στην εν λόγω επεξεργασία δεδομένων προκύπτει με βάση τον στόχο να σας παρέχουμε απάντηση και, ενδεχομένως, να λύσουμε τυχόν υφιστάμενα προβλήματα και με τον τρόπο αυτό να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε την ικανοποίησή σας ως πελάτη ή χρήστη της ιστοσελίδας μας.

4.3 Όλα τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που μας παραχωρήσατε στο πλαίσιο των αιτημάτων (προτάσεις, έπαινος ή κριτική) μέσω της ιστοσελίδας αυτής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαγράφονται από εμάς ή γίνονται ανώνυμα το αργότερο σε 120 ημέρες μετά την παρασχεθείσα τελική απάντηση. Η εμπειρία έδειξε ότι κατά κανόνα δεν προκύπτουν διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τις απαντήσεις σας μετά από 120 ημέρες.

Αποστολή ενημερωτικού δελτίου

5.1 Στην ιστοσελίδα μας παρέχουμε σε εσάς τη δυνατότητα να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο. Αν συναινείτε στην παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου μας, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενδεχομένως το όνομά σας για την αποστολή (εφόσον είναι εφικτό, ξεχωριστών) πληροφοριών για τις υπηρεσίες μας, για νομοθετικές εξελίξεις, νέα και συμβουλές. Αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά με σκοπό την αποστολή ενημερωτικού δελτίου.

5.2 Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο της αποστολής του ενημερωτικού δελτίου αποτελεί η συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 α΄ ΓΚΠΔ.

5.3 Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου, τη συμμετοχή σε ερωτηματολόγια ικανοποίησης πελατών και στη δημιουργία των εξατομικευμένων προφίλ χρήσης ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, π.χ. αν καταργήσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο μέσω της ιστοσελίδας μας. Ο σύνδεσμος στη σελίδα κατάργησης εγγραφής υπάρχει εδώ ή στο τέλος του κάθε ενημερωτικού δελτίου. Με την κατάργηση της εγγραφής σας από το ενημερωτικό μας δελτίο, ανακαλείται και η συγκατάθεσή σας για τη δημιουργία εξατομικευμένου προφίλ χρήσης και για τη λήψη του εξατομικευμένου ενημερωτικού δελτίου. Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα χρήσης σας διαγράφονται.

5.4 Αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου της NEWLAW, τα δεδομένα σας διαγράφονται μετά από 6 μήνες από τους αντίστοιχους διανομείς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διαδικτυακή παρουσία και βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων

6.1 Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί μικρά αρχεία που ονομάζονται μικροδεδομένα (cookies) τα οποία χρησιμοποιούνται από την Εταιρία για να προσαρμόσει την εμπειρία του Χρήστη. Η χρήση των μικροδεδομένων είναι τεχνικά απαραίτητη για την ολοκληρωμένη πραγματοποίηση της σύνδεσης του Χρήστη στην Ιστοσελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την Πολιτική Μικροδεδομένων της Εταιρίας.

6.2 Καταρχήν, με τη συλλογή μικροδεδομένων η Εταιρία δεν αποθηκεύει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Χρηστών της Ιστοσελίδας της. Σε κάθε περίπτωση, αν η επεξεργασία των μικροδεδομένων υποτεθεί ότι μπορεί να οδηγήσει σε ταυτοποίηση κάποιου Χρήστη, η επεξεργασία αυτή δικαιολογείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ’ ΓΚΠΔ και γίνεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας – Αποδέκτες εκτός ΕΕ

7.1 Το εξειδικευμένο νομικό προσωπικό και οι συνεργάτες της NEWLAW που πρέπει να επεξεργαστούν τα δεδομένα σας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους έχουν πρόσβαση σε αυτά ώστε να διευθετήσουν τις υποθέσεις σας, να απαντήσουν στα ερωτήματά σας, να σας δώσουν τις κατάλληλες νομικές συμβουλές ή να επιλύσουν οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα εμφανιστεί.

7.2 Με εξαίρεση την επεξεργασία που περιγράφεται στο σημείο 5.2, δεν παρέχουμε τα δεδομένα σας σε αποδέκτες με έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

7.3 Η επεξεργασία που αναφέρεται στο σημείο 5.2 οδηγεί σε διαβίβαση δεδομένων τους διαμετακομιστές των εξουσιοδοτημένων από εμάς παρόχων τεχνολογιών «ακολούθησης και στόχευσης» (tracking και targeting). Ορισμένοι διαμετακομιστές βρίσκονται στις ΗΠΑ (πληροφορίες σχετικά μπορείτε να αποκτήσετε στις εκάστοτε αναφορές για τους συγκεκριμένους αποδέκτες). Η διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της Privacy Shield καθώς και βάσει των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων των δεδομένων

8.1 Παράλληλα με το δικαίωμα ανάκλησης των συγκαταθέσεων που μας χορηγήσατε, έχετε επίσης τα εξής δικαιώματα, εφόσον υφίστανται οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις:

α) δικαίωμα πρόσβασης σχετικά με τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύουμε σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ

β) δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων ή προς συμπλήρωση εσφαλμένων δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ

γ) δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας που αποθηκεύσαμε σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ

δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ

ε) δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ

στ) δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ.

8.2 Δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε κατόπιν αιτήσεως και ατελώς, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για το πρόσωπό σας. Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα:

τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε

τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους κοινολογούνται ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

εάν είναι εφικτό, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα

την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία

το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους

την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 ΓΚΠΔ σχετικά με τη διαβίβαση.

8.3 Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

8.4 Δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία,

β) ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,

γ) αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 ή παράγραφος 2 ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 ΓΚΠΔ,

δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,

ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί μια νομική υποχρέωση,

στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ.

Όταν έχουμε δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούμεθα να τα διαγράψουμε, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να ενημερώσουμε τους τρίτους που επεξεργάζονται τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ότι απαιτείτε και ζητήσατε από αυτούς τη διαγραφή τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

8.5 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

β) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί της διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

γ) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων

δ) ή έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

8.6 Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς, όταν:

α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α΄ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α΄ ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β΄ ΓΚΠΔ και

β) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεδομένων έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από εμάς σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

8.7 Δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ μπορείτε να προβάλλετε εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων για άλλους λόγους που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της κατάστασης.

Το ανωτέρω γενικό δικαίωμα εναντίωσης ισχύει για όλους τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται στους παρόντες όρους προστασίας δεδομένων, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ΄ ΓΚΠΔ. Αντίθετα από το ειδικό δικαίωμα εναντίωσης που αφορά την επεξεργασία δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, έχουμε υποχρέωση σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ να εφαρμόσουμε το εν λόγω γενικό δικαίωμα εναντίωσης μόνο αν μας αναφέρετε λόγους υπέρτερης σημασίας, π.χ. έναν πιθανό κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία.

8.8 Τέλος, έχετε τη δυνατότητα, να απευθυνθείτε στην ΑΠΔΠΧ ή στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων για την ως άνω εταιρία, κα Αυγή Βογιατζόγλου, Τσιμισκή 10, 546 24 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 551 501, τηλεομοιοτυπία: 2310 261 503, e-mail: dataprotect(at)newlaw(dot)gr.